Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Identifikácia

Číslo zmluvy: 13/2020

Názov objednávateľa: Mgr. Ingrid Majeriková - Goralinga

Adresa objednávateľa: Sekirisova 7, 841 02 Bratislava

IČO objednávateľa: 43675000

Názov dodávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa dodávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO dodávateľa: 00326551

Predmet zmluvy: Dotácia na úhradu nákladov súvisiacich s vydaním publikácie Viktora Majerika venovanej jeho nedožitým 90. narodenínám

Zmluvná cena: 100.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.06.2020

Datum zverejnenia: 15.06.2020

Dokumenty Pdf GORALINGA.pdf ( veľkosť: 14,4 KB, aktualizované: Pondelok 15. Jún 2020 07:55 )