Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Identifikácia

Číslo zmluvy: 21/2020

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Ministerstvo financií SR

Adresa dodávateľa: Štefanovičova 5, 817 82 Bratsilava

IČO dodávateľa: 00151742

Predmet zmluvy: Návratná finančná výpomoc na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO - COVID - 19

Zmluvná cena: 22000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.11.2020

Datum zverejnenia: 27.11.2020

Dokumenty Pdf zmluva o návratnej finančnej výpomoci.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Piatok 27. November 2020 07:40 )