Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 22/2020

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Ing. Mária Kyselová

Adresa dodávateľa: Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 35520370

Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej ÚZ, overenie konsolidovanej VS, overenie skutočností požadovaných zákonom 583/2004 Z.z.

Zmluvná cena: 1950.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.12.2020

Datum zverejnenia: 09.12.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o audite 2020.pdf ( veľkosť: 241 KB, aktualizované: Streda 09. December 2020 09:15 )