Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2021

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov v obci Spišské Hanušovce

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.01.2021

Datum zverejnenia: 20.01.2021

Dokumenty Pdf Zmluva 12021 Brantner.pdf ( veľkosť: 107,8 KB, aktualizované: Streda 20. Január 2021 15:05 )