Obec Spišské Hanušovce

Zmluva

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4/2021

Názov objednávateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa objednávateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO objednávateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Uplatnenie zľavy a doby viazanosti za tel. č. 4181421

Zmluvná cena: 30.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.02.2021

Datum zverejnenia: 03.02.2021

Dokumenty Pdf Zmluva 42021.pdf ( veľkosť: 780,1 KB, aktualizované: Streda 03. Február 2021 11:50 )