Obec Spišské Hanušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.12.2011 Vypracovanie projektovej dokumentácie a následné činnosti na vybudovanie systému protipovodňových opatrení v obci Spišské Hanušovce v rámci programu Revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011.
18/2011
4200.00 € Obec Spišské Hanušovce Tatra forum, n.o., 059 56 Tatranská Javorina 129 25.11.2011
21.11.2011 Zmluva o dodávke plynu
18/2011
0.00 € Obec Spišské Hanušovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bra 18.11.2011
16.11.2011 Nájom obecného káblového distribučného systému káblovej televízie
17/2011
42.00 €/mesiac M-Elektronik, s.r.o. P. Mudroňa 7, Martin Obec Spišské Hanušovce 29.09.2011
31.08.2011 Mobilný telefón NOKIA C2 01 a jeho aktivácia
16/2011
1.02 € Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 24.08.2011
31.08.2011 Audit účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2010
13/2011
800.00 € Obec Spišské Hanušovce Ing. Mára Kyselová, Marejovská 4094/54, Poprad 16.06.2011
11.07.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na prevádzku zdravotného strediska
14/2011
244.00 € Mesto Spišská Stará Ves Obec Spišské Hanušovce 30.06.2011
27.06.2011 Audit účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2010
13/2011
800.00 € Obec Spišské Hanušovce Ing. Mára Kyselová, Marejovská 4094/54, Poprad 16.06.2011
19.05.2011 Záložná zmluva na stavbu bytového domu sv. Ondreja č. 251 na zabezpečenie pohľadávky zál. veriteľa v sume 217 190,00 €.
11/2011
0.00 € Obec Spišské Hanušovce Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Bratislava 28.04.2011
19.05.2011 Kosenie verejných priestranstiev obce
12/2011
170.00 €/mesiac Obec Spišské Hanušovce Vladimír Hadidom, Sp. Hanušovce 233 16.05.2011
29.04.2011 Pripojenie do siete internet
10/2011
29.00 €/mesiac Obec Spišské Hanušovce Comp-Shop, s.r.o., Sidónie Sakalovej 141, Bytča 28.04.2011
01.04.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Tatran Sp. Hanušovce
8/2011
700.00 € Obec Spišské Hanušovce TJ Tatran Spišské Hanušovce 28.03.2011
01.04.2011 Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému MK SR- programu Kultúrne poukazy 2011
9/2011
0.00 € Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava Obec Spišské Hanušovce 22.03.2011
23.02.2011 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
3/2011
0.00 € Obec Spišské Hanušovce Katastrálny úrad Prešov 20.01.2011
23.02.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody
4/2011
0.00 € Obec Spišské Hanušovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad 19.01.2011
23.02.2011 Vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu
6/2011
9.00 €/mesiac Obec Spišské Hanušovce RVC - združenie obcí, Scherfelova 6, Poprad 23.02.2011
Zobrazených 241 - 255 z celkových 258.
1 2 10 11 12 13 14 15 17